DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5776 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5777 ĐOÀN NGỌC BÉ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5778 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5779 TRẦN SINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5780 TRẦN THỊ HƯƠNG THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp