DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5771 Nguyễn Dũng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5772 ĐOÀN MẠNH HÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5773 PHẠM THỊ KIM ĐÀO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5774 CAO VIỆT DƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5775 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu Cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp