DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5761 VÕ THỊ NHƯ Ý Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5762 Huỳnh Thị Nghiệp Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5763 LÊ ANH TUYẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5764 Nguyễn Thị Việt Cường (nv Bưu Cục Hành Chính Tỉnh Công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5765 Nguyễn Thị Việt Cường (nv Bưu Cục Hành Chính Tỉnh Công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp