DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5751 Võ Thị Lan Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5752 NGUYỄN THỊ THU HÒA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5753 Công ty CP đô thị và Khu công nghiệp DOTHICO Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
5754 BQL dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
5755 TRẦN VĂN VIỆT Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng