DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5726 Vi Thị Kim Ngân (NV bưu điện TP. Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5727 Công ty TNHH MTV Sản xuất và chế biến Hoàng Quân Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
5728 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
5729 Diệp Bảo Vinh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5730 NGUYỄN THỊ QUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp