DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5701 ĐOÀN BĂNG TRINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5702 TRẦN THỊ SEN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5703 Công ty TNHH Cấp nước Dung Quất Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
5704 AFUNGGOL AGRAVIA LYNETH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5705 RAMOS DE LAGUNA MARIE HAZEL GRACE Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp