DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5696 BÙI LÊ THANH HUYỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5697 NGUYỄN THỊ NGỌC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5698 LÊ XUÂN HỒNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5699 Phòng khám sản phụ khoa Bs Bùi Thị Trầm Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
5700 Công ty Điện lực Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường