DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5691 NGUYỄN THỊ KIM HUỆ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5692 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5693 CAO THẾ CÔNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5694 Vương Thị Thanh Trúc (Nhân viên Bưu điện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5695 NGÔ THỊ VÂN ĐÀI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp