DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5686 ĐINH MINH CHUNG Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
5687 Công ty Cổ phần đầu tư Đất Quảng Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
5688 Công ty TNHH Chế biến Thủy Hải sản Bình Dung Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
5689 LÊ VŨ HOÀI THÔNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5690 PHẠM ANH VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp