DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5666 NGUYỄN THANH THƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5667 Trần Thị Anh Thư Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5668 Trần Thị Anh Thư Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5669 LÊ TÔN ĐẠT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5670 Công ty TNHH MTV Sản xuất và chế biến Hoàng Quân Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường