DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
51 CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
52 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
53 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
54 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU THƯƠNG MẠI SÔNG TRÀ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
55 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU THƯƠNG MẠI SÔNG TRÀ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường