DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
46 Công ty TNHH May Vinatex Tư Nghĩa Lĩnh vực Lao động - Tiền lương Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
47 HÀ VĂN ÂN Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
48 TRẦN HUY VŨ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
49 ĐỖ NGỌC MINH Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
50 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn