DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
81 TỪ KIM DŨNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
82 Bưu điện Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
83 TRẦN ĐỨC QUY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
84 Nhà thuốc Nhật Tân Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
85 Quầy thuốc KIm Tiền Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
86 LÊ QUANG TUYỂN Lĩnh vực đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
87 NGUYỄN THÀNH LUÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
88 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU THƯƠNG MẠI SÔNG TRÀ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
89 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
90 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp