DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
81 PHẠM THỊ CHI Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
82 LÊ THỊ THÚY TRINH Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
83 VÕ THỊ THU DIỆU Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
84 NGUYỄN THANH ĐẢM Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
85 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
86 Đỗ Thị Thảo Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
87 Đỗ Thị Thảo Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
88 LÊ MỸ THÔI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
89 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
90 PHẠM MINH SÁCH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn