DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
71 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
72 TRẦN VĂN NINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
73 Bùi Thị Xuân Phương Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
74 NGUYỄN QUỐC TIẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
75 Nguyễn Dũng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
76 ĐỖ THẾ THIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
77 Nguyễn Thị VIệt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
78 BIỆN QUẢNG PHƯỚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
79 NGUYỄN THỊ CẨM ĐOAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
80 TRƯƠNG VĂN HẬN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp