DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
7831 Quầy thuốc Điệp Liên Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
7832 VÕ LÊ MINH KHÔI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7833 LÂM NGUYỄN THANH BÌNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7834 NGUYỄN NGỌC NINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7835 TRẦN DUY TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7836 LÝ TẤN HUỲNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7837 PHẠM THÀNH CHÍ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7838 NGUYỄN THANH LẬP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7839 Công ty TNHH MTV Thương mại Hoàng Rin Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7840 Công ty Điện lực Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường