DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
61 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công thỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
62 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công thỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
63 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công thỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
64 ĐÀO THỊ HỮU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
65 TRẦN VĂN HẠNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
66 TU TÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
67 Đoàn Nguyễn Trung Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
68 Nguyễn Thị Thu,Trưởng Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
69 Phan Thị Liên Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
70 Nguyễn Thị Thu,Trưởng Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp