DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
6741 ĐẶNG TẤN ĐẠT Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
6742 Công ty TNHH Nông nghiệp sạch Hải Hà Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
6743 NGUYỄN THỊ THÚY NGA Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
6744 NGUYỄN MINH THẾ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6745 Võ Tấn Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
6746 Công ty TNHH MTV XD CN và DV TM Trung Việt Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
6747 TRẦN THỊ KIỀU DUYÊN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
6748 Công ty TNHH MTV KD và DV Hạo Khang Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
6749 Đỗ Minh Đạt Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6750 ĐỖ QUỐC TÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp