DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
41 Phòng Lao động-TBXH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
42 Phòng Lao động-TBXH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
43 Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
44 Phòng Lao đôngh-TBXH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
45 Phòng Lao động-TBXH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
46 Phòng Lao động-TBXH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
47 Phòng Lao động-TBXh huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
48 Phòng Lao động-TBXH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
49 Phòng Lao động-TBXH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
50 Phòng Lao động-TBXH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội