DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
4331 HUỲNH TẤN TIN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4332 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4333 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4334 PHAN ĐÌNH HIỂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4335 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4336 VÕ CÔNG HẬU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4337 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4338 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu Cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4339 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu Cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4340 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu Cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp