DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
4331 LÊ TRẦN THU VÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4332 NGUYỄN DUY KHÁNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4333 ĐINH MINH CHUNG Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
4334 Công ty Cổ phần đầu tư Đất Quảng Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
4335 Công ty TNHH Chế biến Thủy Hải sản Bình Dung Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
4336 LÊ VŨ HOÀI THÔNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4337 PHẠM ANH VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4338 LÊ VĂN NY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4339 NGuyễn Thị Phương Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4340 Công ty TNH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường