DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
4091 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4092 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4093 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4094 Nguyễn Sinh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4095 NGUYỄN DUY QUÝ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4096 Nguyễn Thị Việt Cường , NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4097 Nguyễn Thị Việt Cường , NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4098 NGUYỄN GIA HUY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4099 VÕ VĂN LẬP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4100 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp