DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
4001 Công ty Cp Dịch vụ tổng hợp và Đầu tư Tiến Thành Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
4002 Công ty TNHH MTV Cây trồng Hoàng Khánh Ba Vinh Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
4003 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
4004 Phan Thanh Đồng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4005 LUO QING HUA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4006 DENG MAN XIU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4007 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4008 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4009 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4010 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp