DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3991 Nguyễn Thị Việt Cường, nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3992 ĐẶNG NGUYỄN TẤN HIẾU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3993 ĐẶNG NGUYỄN TẤN HIẾU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3994 Nguyễn Thị Thu , Trưởng bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3995 Nguyễn Thị Thu, Trưởng bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3996 Nguyễn Thị Thu , Trưởng bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3997 Phòng Lao động - TB&XH huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3998 Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hân Nga Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3999 Công ty TNHH Nguyệt Vy Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
4000 Công ty XTNHH XD THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư