DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
31 BQL dự án Đầu tư Xây dựng và PTQĐ huyện Minh Long Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
32 BQL dự án Đầu tư Xây dựng và PTQĐ huyện Minh Long Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
33 Công ty TNHH Khảo sát xây dựng 3 Nhất Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
34 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
35 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Minh Long Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
36 Văn Thị Út Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
37 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN (BQL DA ĐẦU TƯ XD & PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT). Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
38 Trần Đình Hoàng Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
39 Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
40 Văn Thị Út Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn