DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3961 Vương Thị Thanh Trúc ( NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3962 VÕ VĂN KHÁNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3963 NGUYỄN NGỌC VĂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3964 Lê Thị Nữ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3965 NGUYỄN HỒNG HẠNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3966 Trần Nhiều Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3967 Vương Thị Thanh Trúc ( NV bưu điện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3968 ĐẶNG THỊ KIM NƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3969 PHÙNG VĂN HÀ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3970 Vương Thị Thanh Trúc ( NV bưu điện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp