DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3951 BÙI THỊ PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3952 PHẠM THỊ XUÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3953 NGUYỄN THỊ BÍCH HIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3954 NGUYỄN THỊ PHÁT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3955 Vương Thị Thanh Trúc ( NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3956 Vương Thị Thanh Trúc ( NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3957 Vương Thị Thanh Trúc ( NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3958 VÕ HOÀNG OANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3959 ĐỖ QUÝ DƯ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3960 Vương Thị Thanh Trúc ( NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp