DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3951 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM XUÂN THU Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
3952 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3953 VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3954 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN TÂN Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3955 UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3956 UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3957 Trường THPT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3958 BÙI CONG HUY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3959 Nguyễn Thị Phương Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3960 Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ Phước Thịnh Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư