DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3941 PHẠM THỊ THU HÀ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3942 ĐỖ THÙY TRANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3943 NGUYỄN VĂN ĐÔNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3944 PHAN THỊ HIỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3945 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3946 ĐINH THỊ ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3947 ĐỖ THỊ THÚY HỒNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3948 ĐINH VĂN TỚI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3949 NGUYỄN VĂN HỒNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3950 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp