DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3941 Phòng khám Bác sỹ Loan Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
3942 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hợp Nghĩa Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
3943 Công ty Điện lực Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
3944 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3945 HỒNG PHI VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3946 Nguyễn Như Thiện Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3947 CAO ĐĂNG DUY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3948 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3949 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3950 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp