DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3921 UBND huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
3922 UBND huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
3923 Công ty TNHH NGUYÊN LIỆU GIẤY BÌNH AN PHÚ Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3924 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3925 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3926 BÙI THỊ THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3927 LÊ THỊ KIM XUYẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3928 HUỲNH THÁI TRINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3929 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG Lĩnh vực lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3930 UBND HUYỆN LÝ SƠN Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ