DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3911 DƯƠNG THỊ NHƯ ĐIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3912 ĐINH PHÚC THÀNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3913 BÙI TÁ THẠCH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3914 BÙI THỊ NGỌC HIỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3915 TRẦN VĂN DŨNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3916 LÊ THỊ MẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3917 Công ty TNHH MTV Sản xuất và chế biến Hoàng Quân Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
3918 TRƯƠNG MẠNH VÕ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3919 BQL dự án ĐTXD các Công trình giao thông tỉnh Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
3920 VÕ TIA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp