DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3911 Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3912 LÊ THỊ THÚY LIỄU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3913 Doanh nghiệp tư nhân xây dựng và thi công cơ giới Việt Linh Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3914 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
3915 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3916 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3917 TRƯƠNG THỊ THANH TUYỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3918 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3919 NGUYỄN ĐÌNH THÁI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3920 NGUYỄN THỊ HẰNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp