DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3901 VÕ TẤN THỦ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3902 NGUYỄN MINH THIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3903 DƯƠNG THỊ BÉ CẦN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3904 NGUYỄN TẤN QUANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3905 PHẠM THỊ ĐIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3906 BÙI THỊ THÚY Lĩnh vực xúc tiến thương mại Sở Công Thương
3907 Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3908 TRẦN NGUYÊN QUẾ Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
3909 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3910 TRẦN THỊ NGỌC LOAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp