DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3891 Lê Thị Sương Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3892 NGUYỄN THANH BÌNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3893 TRẦN THỊ MINH THANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3894 ĐỖ THỊ NGUYÊN THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3895 ĐOÀN QUỐC VINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3896 NGUYỄN THỊ MINH DƯỠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3897 Công ty TNHH Lâm Thùy Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
3898 LÊ THIỆN HOÀNG LÂN Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
3899 VÕ THỊ CHANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3900 Bùi Thôi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp