DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3881 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3882 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3883 TRẦN THỊ LAN CHI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3884 LÊ THỊ KIM CHUNG Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
3885 CHI NHÁNH II CÔNG TY CP THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3886 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3887 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3888 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3889 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3890 NGÔ VĂN HƯNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp