DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3871 ĐINH VĂN K RÂY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3872 BÙI NGỌC ĐOÀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3873 LÊ THỊ QUỲNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3874 NGUYỄN THỊ HOÀNG MAI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3875 BÙI NGỌC HỘI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3876 HỒ THỊ MINH PHƯỢNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3877 Nguyễn Thị Lưu Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3878 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3879 NGUYỄN VÕ HOÀNG VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3880 BÙI NGỌC ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp