DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3861 BQL dự án DDTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực điện Sở Công Thương
3862 Chùa Minh Đức Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
3863 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3864 TRƯƠNG QUANG CƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3865 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3866 NGUYỄN HOÀN VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3867 Lê Công Tuấn Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3868 CORTEZ HAYAGAN SARAH MAE Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3869 NGUYỄN THỊ HUYỀN NGÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3870 BÙI VĂN BÌNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp