DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3851 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3852 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3853 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3854 Công ty TNHH Xây dựng La Hà Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3855 VÕ ĐÌNH TÂM Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
3856 Công ty TNHH Xây dựng La Hà Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3857 TỐNG THỊ THU HẰNG Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
3858 TRẦN TÀI THỤY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3859 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3860 Nguyễn Thị Việt Cường , NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp