DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3851 VÕ THÀNH KHỞI Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
3852 Nguyễn Duy Quý Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
3853 LÊ VĂN TẠO Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
3854 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3855 Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Công nghệ Việt Mỹ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3856 TIMMS DAVEN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3857 LƯƠNG THANH PHƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3858 ĐỒNG VIỆT HIẾU Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
3859 NGUYỄN THỊ VÂN Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
3860 PHẠM TUẤN HÙNG Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo