DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3841 Trường THCS Nguyễn Tự Tân Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3842 Trường Tiểu học Bình Trung Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3843 Trường Tiểu học Bình Trung Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3844 Trường PTCS Bắc Phong Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3845 Trường Mầm non Đức Hiệp Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3846 Trường Mầm non Đức Chánh Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3847 Trường Mầm non Đức Phú Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3848 Trường Mầm non Hoa Cương Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3849 TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3850 NGÔ VĂN QUÝ Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương