DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3831 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành Chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3832 VÕ THỊ TƯỜNG VI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3833 VÕ THỊ KIM DUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3834 NGUYỄN THỊ THU THỦY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3835 LÊ VĂN SINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3836 Bùi Văn Tân Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3837 NGUYỄN THANH PHƯỚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3838 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu Cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3839 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu Cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3840 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp