DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3831 Trường Tiểu học Hành Tín Đông Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3832 Trường Tiểu học Hành Tín Đông Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3833 Trường Tiểu học Hành Thiện Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3834 Trường Tiểu học Hành Thiện Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3835 Trường THCS Quảng Phú Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3836 Trường THCS Bình Long Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3837 Trường TH và THCS Bình An Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3838 Trường THCS Bình Dương Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3839 TRẦN TIẾN EM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3840 Trường THCS Bình Thạnh Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo