DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3821 Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi Lĩnh vực quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng
3822 UBND huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng
3823 Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
3824 NGUYỄN QUỐC PHONG Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3825 CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG THẢO Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3826 NGUYỄN VĂN BÌNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3827 NGUYỄN ANH TY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3828 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3829 LÊ THỊ THU HÒA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3830 Tăng Ngọc Ba Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp