DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3821 Trường THCS Thị Trấn Châu Ổ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3822 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3823 BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3824 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3825 BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3826 Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
3827 VÕ THẾ HÙNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3828 Trường Tiểu học Hành Dũng Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3829 Trường Tiểu học Hành Dũng Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3830 Trường Mầm non Hành Đức Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo