DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3821 LÊ QUỐC THỊNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3822 NGUYỄN THỊ MINH KHOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3823 LÊ ĐÌNH TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3824 VƯƠNG THỊ KIỀU DIỄM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3825 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀNTRUNG Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
3826 NGuyễn Thị Việt Cường (NV bưu cục HCC Quảng ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3827 NGUYỄN THÀNH PHÚ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3828 TRẦN MINH HIỂN Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
3829 Phòng Lao đông - Thương binh và Xã hội huyện Sơn Tịnh. Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3830 Phòng Lao đông - Thương binh và Xã hội huyện Sơn Tịnh. Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội