DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3811 NGUYỄN MINH THÁI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3812 Bùi Đức Ân Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3813 LÊ THỊ THÔNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3814 Hồ Quang Dũng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3815 PHAN NHIỀU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3816 NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3817 VÕ THỊ MAI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3818 CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG THẢO Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3819 NGUYỄN QUỐC PHONG Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3820 Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư