DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3811 NGUYỄN THẬT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3812 CAO BĂNG GIANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3813 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÚ Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
3814 PHẠM VĂN HÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3815 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3816 TRẦN MINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3817 CÔNG TY TNHH MTV DV VT ANH KHANG Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
3818 Cao Thị Thu Thảo Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3819 LÊ THỊ HIỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3820 Võ Đức Huy Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp