DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3801 TRƯƠNG TIẾN ĐỦ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3802 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3803 NGUYỄN MAI THỊ THÚY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3804 Lê Thị Thanh Tuyết Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3805 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3806 NGUYỄN THÀNH TRUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3807 VÕ THỊ THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3808 ĐỖ THỊ HƯONG VANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3809 NGUYỄN HỮU TIẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3810 NGUYỄN PHẠM THÚY LOAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp