DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3801 VÕ THỊ VIỆT HÀ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3802 VÕ THỊ VIỆT HÀ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3803 Nguyễn Dũng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3804 ĐỖ THẾ THIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3805 BIỆN QUẢNG PHƯỚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3806 NGUYỄN THỊ CẨM ĐOAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3807 TỪ KIM DŨNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3808 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3809 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3810 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp