DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3791 PHẠM ĐỨC TRUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3792 HUỲNH TRUNG SỞ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3793 Bùi Thị Thanh Thuyền Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
3794 Công ty TNHH Đức Nghĩa Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3795 Công ty TNHH Lâm Thùy Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3796 Công ty TNHH Đức Nghĩa Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3797 Công ty TNHH Lâm Thùy Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3798 Nguyễn Thị Việt cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3799 Nguyễn Thị Việt cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3800 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp