DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3781 TRƯƠNG ĐÌNH MAU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3782 TRẦN THỊ THÚY NGÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3783 NGUYỄN LÊ HOÀNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3784 TRẦN NHẬT HUY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3785 ĐINH THỊ THÚY HOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3786 LÊ THỊ DIỂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3787 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3788 HỒ VĂN BÌNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3789 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3790 TRUNG TÂM GDNN-GDTX SƠN TỊNH Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo