DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3771 Nguyễn Thị Thu, Trưởng Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3772 Nguyễn Thị Thu, Trưởng Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3773 Nguyễn Thị Thu, Trưởng Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3774 NGUYỄN CÁT PHƯƠNG NHI Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3775 Công ty Cổ phaamnf Đầu tư Xây dựng và Du lịch IDICO Lĩnh vực Khách sạn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3776 NGUYỄN THÀNH THÁI Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
3777 UBND huyện Đức Phổ Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
3778 NGUYỄN THỊ YẾN LY Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
3779 UBND huyện Đức Phổ Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
3780 Công ty TNHH MTV Kinh doanh vận tải Lam Sơn Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư