DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3751 NGUYỄN NGỌC TỈNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3752 Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3753 LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3754 Công ty TNHH MTV Kinh doanh vận tải Lam Sơn Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3755 Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Hà - Mỹ Á Lĩnh vực điện Sở Công Thương
3756 NGUYỄN QUANG THÀNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3757 ĐỖ VĂN TIẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3758 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3759 LÊ THỊ BÍCH THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3760 VÕ THỊ KIỀU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp