DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3741 Bưu điện Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3742 Bưu điện Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3743 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3744 UBND HUYỆN BÌNH SƠN Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3745 Nguyễn Thanh Huy Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
3746 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lê Phan Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
3747 UBND HUYỆN BÌNH SƠN Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3748 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3749 PHẠM VĂN DŨNG Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3750 Công ty TNHH An Điền Phát Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng