DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3731 ĐỖ THỊ MỸ LY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3732 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3733 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3734 HUỲNH THỊ THU DIỆU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3735 NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3736 TRẦN ANH TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3737 BÙI TẤN SINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3738 NGUYỄN THỊ THU THÙY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3739 CAO PHÚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3740 HUỲNH NGỌC ÁNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp