DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3721 Quầy thuốc Mỹ Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
3722 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3723 UBND huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
3724 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3725 PHẠM ANH CHÍ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3726 PHẠM THỊ MỸ THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3727 Công an tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
3728 Trường TH & THCS Ba Liên Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3729 Trường THPT Lương Thế Vinh Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3730 Công ty TNHH MTV Giáo dục trẻ khuyết tật Tâm Việt Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư