DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3711 NGUYỄN THỊ NỮ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3712 ĐẶNG THỊ THIÊN TRÀ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3713 LÊ THỊ THU THỦY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3714 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3715 ĐINH HOÀNG VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3716 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3717 Trường THPT Trần Quang Diệu Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
3718 Công ty TNHH MTV Giáo dục Monkids Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3719 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3720 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ