DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3701 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3702 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3703 Công ty CP Dịch vụ tổng hợp và Đầu tư Tiến Thành Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3704 NGUYỄN CẦU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3705 NGUYỄN THÁI THIỀU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3706 HUỲNH VĂN LONG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3707 NGUYỄN THỊ XUÂN TRÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3708 VÕ THỊ CANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3709 NGUYỄN THỊ NGỌC THẠNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3710 NGUYỄN HỒ HUYỀN LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp