DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3691 DƯƠNG TẤN ĐỒNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3692 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành Chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3693 ĐỖ TRỌNG VỌNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3694 ĐỖ TRỌNG VỌNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3695 NGUYỄN ĐEN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3696 NGUYỄN TẤN THÀNH Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3697 NGUYỄN TẤN THÀNH Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3698 NGUYỄN QUANG VINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3699 NGUYỄN THỊ QUỲNH DAO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3700 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp