DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3681 Trường Mầm non Tịnh Hòa Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3682 Trường Mầm Non 19/5 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3683 Công ty TNHH MTV Khang Vỹ Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
3684 Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Vạn Thịnh Phát Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
3685 Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Vạn Thịnh Phát Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
3686 Trường Mầm Non 19/5 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3687 Phạm Thị Thúy Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3688 SỞ Y TẾ Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3689 Trường Mầm non Tịnh Hòa Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3690 SỞ Y TẾ Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ